Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Ευάγγελος Πανταζής Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ | Τεχνικό Γραφείο Κομοτηνή
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. 

Ειδικότερα το Πρόγραμμα αφορά σε: 
Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το NET METERING έχει τη δυνατότητα να παράγουμε οι ίδιοι την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε, ενώ ταυτόχρονα παραμένουμε συνδεδεμένοι στο δίκτυο φωτοβολταικού συστήματος.

Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η επιπλέον παραγωγή πηγαίνει στο δίκτυο και συμψηφίζεται όταν η παραγωγή δεν επαρκεί.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ΜΗΔΕΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ και να πληρώνουμε μόνο τα πάγια.

Για τους αγρότες υπάρχει η δυνατότητα εικονικού NET METERING, δηλαδή τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε απομακρυσμένο χώρο.

 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την διαδικασία για την αδειοδότηση του Net metering.
////////////////////////////
Με πλήρη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία
 
Πιο αναλυτικά:
  Σχεδιασμός και μελέτη της επένδυσης για μέγιστη απόδοση 
  Κατάθεση αίτησης για προσφορά σύνδεσης στη ΔΕΔΔΗΕ
  Υπογραφή σύμβασης πώλησης ενέργειας στη ΔΕΔΔΗΕ
  Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών εύκολα γρήγορά και οικονομικά
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
////////////////////////////
 

και η έμπειρη ομάδα μας θα ασχοληθεί επιμελώς με την υπόθεσή σας άμεσα και λεπτομερειακά.